Sdružení přátel Pardubického kraje

Pravěká osada Křivolík


14.10.2022 V lesích nedaleko Kozlovského kopce u České Třebové se nachází pravěká osada Křivolík. Toto muzeum v živé přírodě a experimentálně archeologické centrum je postupné budováno od roku 2007 spolkem Bacrie, který vznikl z volného uskupení fanoušků historie a archeologie. Tehdy zde proběhly první experimenty s pravěkým zemědělstvím, zpracováváním dřeva a kůží a postupem času se z malé březové ohrady stala prosluněná mýtina, kde se dnes nachází hned několik rekonstrukcí staveb z různých období pravěku (od dob lovců a sběračů, přes dobu bronzovou až k době železné), řemeslných okrsků a výběh s domácími zvířaty. Uprostřed krásných hvozdů u České Třebové se tak díky tomuto muzeu v živé přírodě můžete na chvíli ocitnout v pravěku, kdy se na našem území vyskytovali tehdejší lovci a sběrači, první zemědělci, taviči kovů doby bronzové i první etnika – Keltové či Germáni.

V osadě je možné se seznámit s dílnou brusiče kamenných seker, kovárnou doby železné, kuchyní v podobě kůlového domu doby halštatské, kovoliteckými pecemi, tábořištěm lovců a sběračů, milířem na výrobu dřevěného uhlí, vápennou pecí, víceúčelovou svahovou pecí, dvoukomorovou hrnčířskou pecí, pohřebištěm a Germánskou svatyní, svatoborem, kotvištěm monoxylů, ale rovněž se zemědělským polem, polem neevropských plodin a nechybí ani ohrada hospodářských zvířat s ovcemi a kozami. Návštěvník se zde seznámí, které plodiny pěstovali první zemědělci. Mezi nejstarší plodiny tak patří např. len, ale i čočka, která pochází z Egypta nebo hrách, který dobře snáší chladnější klima. V mladší době kamenné se objevuje pěstování obilí. Okolo roku 5500 př. n. l. byl na našem území domestifi kován skot.
V areálu osady má návštěvník možnost shlédnout také již zmíněný monoxyl, tedy pravěké plavidlo vydlabané z jednoho kmene, seznámit se může také ze způsobem zpracováním kovů či s metalurgií bronzu v minulosti.
Návštěvník si tak procházením areálu s ukázkami několika obydlí z období pravěku může udělat obrázek o tom, jak asi žili naši předci. Před nedávnem jsme ve Vlastivědných listech psali o skanzenu v Nasavrkách, který se svým způsobem podobá Křivolíku, který je svým rozsahem daleko menší, nicméně jeho poloha uprostřed lesů je velmi působivá.

GPS souřadnice: 49.8882647N, 16.4180872E

Autor: Jan Řeháček
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 3/2022
Předchozí článek: Hory nad Českou Třebovou
Následující článek: Toulovcovy Maštale


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 2/2022 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Stavební kameny Pardubického kraje
Země Keltů
Cyklistické areály
Zřícenina loveckého zámečku NeulustPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Kostel sv. Bartoloměje v HEŘMANOVĚ MĚSTCI postavený v letech 1756 až 1761.

CHRUDIMSKO: Budova SLATIŇANSKÉHO hřebčína

ORLICKOÚSTECKO: Náměstí Přemysla Otakara II. ve VYSOKÉM MÝTĚ a budovou staré radnice z první poloviny 15. století.

ORLICKOÚSTECKO: Náměstí v ČESKÉ TŘEBOVÉ s kašnou a starou radnicí.

ORLICKOÚSTECKO: Náměstí v JABLONNÉM NAD ORLICÍ.

SVITAVSKO: Fresky z 18. století na Loretánské kapli v MORAVSKÉ TŘEBOVÉ.

SVITAVSKO: Zřícenina hradu SVOJANOV.

PARDUBICKO: Dominantou náměstí v LÁZNÍCH BOHDANEČ je původně renesanční radnice s podloubím a kostel sv. Máří Magdaleny.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml