Sdružení přátel Pardubického kraje

Pernštejnská vodárna v Srchu


14.10.2022 V obci Srch nedaleko Pardubic se nachází zajímavé technické dílo. Je jím historická podzemní vodárna z roku 1515. Jelikož se jedná o podzemní vodárnu, tak by si neznalý kolemjdoucí mohl vchod do vodárny zaměnit s vchodem do sklípku. Jedná se však o 8 metrů dlouhou a 3,5 metrů vysokou zděnou nádrž zahloubenou do svahu, která je zaklenuta valenou cihlovou klenbou. Zadní, pod terén zapuštěné čelo nádrže je vyzděno z􀣢kamene, stejně jako obruba a taras na průčelí. Vodárna se jeví jako mírná terénní vlna. Nad zatravněný povrch terénu vystupuje pouze průčelí nádrže z režného cihelného zdiva s novodobými kovanými dvířky. V horní části cihelného průčelí je osazena kamenná pískovcová deska s textem: “postaveno za Viléma z Pernštejna roku 1515”.
Není bez zajímavosti, že toto technické dílo je od roku 2001 zapsáno mezi kulturní památky. Prý byla na počátku 16. století voda v Srchu tak výborná, že ji měli zájem pravidelně pít i představitelé pernštejnského rodu na pardubickém zámku. A tak nechal Vilém z Pernštejna, tehdejší majitel pardubického panství, postavit v obci Srch vodárnu, z níž bylo vedeno dřevěné potrubí, které mělo údajně vést až do Pardubic a zásobovat vodou studnu na dnešním Pernštýnském náměstí a na pardubickém zámku.

dřevěného potrubí vycházejícího z vodárny se dochovala dodnes a vodou zásobuje dokonce několik okolních domů. Nicméně to, zda toto potrubí skutečně vedlo až do 6 km vzdálených Pardubic, není dodnes jasné a historici se spíše přiklánějí k tomu, že se jedná jen o legendu. Kromě již zmíněného potrubí vedoucího z vodárny do několika okolních domů se totiž žádné další pozůstatky dřevěného potrubí vedoucího ze Srchu do Pardubic nepodařilo objevit a zrovna tak se v účetních knihách tehdejšího panství nikde neobjevuje položka na výstavbu a případně obnovu tohoto potrubí. Dalším argumentem zpochybňujícím existenci vodovodního potrubí ze Srchu do Pardubic v 16. století je, že by toto potrubí muselo nějakým způsobem překonat labský tok, což by při tehdejších technických možnostech nebylo příliš reálné.
Není však bez zajímavosti, že ačkoliv se této vodárně říká Pernštejnská, nikdo dodnes neví, kdy byla na průčelí osazena již zmíněná pískovcová deska datující zbudování vodárny v roce 1515, není ani jasné, zda byla vodárna skutečně v tomto roce postavena nebo zda se nejedná o dílo daleko mladší. Bez zajímavosti není ani skutečnost, že dle legendy mívala voda v Srchu skutečně léčivé účinky a nedaleko vodárny prý v minulosti stávaly léčebné vodní lázně. Pokud máte zájem vodárnu navštívit, tak se nabízí využít pohodlné cyklostezky začínající v oblasti zvané Fáblovka ve Starém Hradišti, která pokračuje mezi poli přímo do obce Srch.

PRAMENY:
Wikipedie.cz


GPS souřadnice: 50.0836283N, 15.7632458E

Autor: Jan Řeháček
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 3/2022
Předchozí článek: Pardubice v 70. letech 20. století
Následující článek: Myslivna v Horušicích


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 200 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 2/2023 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Česká Třebová město studánek
Arboretum Žampach
Nedošínský háj
Závěrečná zpráva o průzkumu hrobky Vojtěcha z PernštejnaPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Evangelický kostel ve SVRATOUCHU z roku 1783. Jeden z prvních evangelických kostelů u nás.

CHRUDIMSKO: Kostel sv. Jiljí opata v NASAVRKÁCH.

ORLICKOÚSTECKO: Kostelík v DLOUHÉ TŘEBOVÉ.

ORLICKOÚSTECKO: Barokní kostel sv. Máří Magdaleny v ŘETOVÉ.

ORLICKOÚSTECKO: Klášter HEDEČ - poutní místo nedaleko Králík.

SVITAVSKO: Sousoší Kalvárie na KŘÍŽOVÉM VRCHU u MORAVSKÉ TŘEBOVÉ.

SVITAVSKO: kostel Rozeslání sv. Apoštolů v LITOMYŠLI je nejstarším dochovaným sakrálním prostorem v Litomyšli

PARDUBICKO: Rozhledna Barborka na okraji obce CHOLTICE.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml