Sdružení přátel Pardubického kraje

Pernštejni dorazili na zámek Pardubice s mírnýchm zpožděním, ale v plné parádě


21.02.2023 Otevření prohlídkového okruhu Pernštejnská rezidence􀣢– nejstarší renesance v􀣢Čechách je pro Pardubický kraj první vyvrcholením rozsáhlých rekonstrukcí na Zámku Pardubice, který je více než 20􀣢let v􀣢krajském majetku. Dalšími etapami budou společenský sál podle návrhu Evy Jiřičné a􀣢návštěvnické centrum podle návrhu Petra Všetečky.

ZÁMEK, MUZEUM I􀣢 SPOLEČENSKÉ CENTRUM
„Nový prohlídkový okruh je součástí rozsáhlé rekonstrukce interiérů a exteriérů jak v paláci, tak v části hospodářských budov, v č. p. 2 za celkem 157 milionů korun. Stavební práce od fi rmy Archatt byly hotové už v loňském roce, ale nepovedl se nám výběr dodavatele zařízení expozice a kvůli soutěžení nového se otevření téměř o rok zpozdilo,“ uvedl náměstek hejtmana pro investice a kulturu Roman Línek a pokračoval: „Nově otevřená expozice, která je v historii pardubického zámku opravdu přelomová, má hodnotu 25 milionů korun. V tom jsou zahrnuta i veškerá umělecká díla, řemeslné výrobky a třeba i všechny makety zbraní v perštejnské zbrojnici. Kromě 1,5 milionu korun z evropských fondů zaplatil veškeré náklady na expozici Pardubický kraj.“ Novým dodavatelem řemeslných prací byla fi rma Kmošek & Kmošek.
Zástupci Pardubického kraje spolu s historiky a architekty řadu let přemýšleli, jak v rámci muzea prezentovat zámek jako historické sídlo. Problémem bylo to, že se sice zachovala architektura, část nástěnných maleb, ale kromě dubové truhly v podzemí žádný mobiliář, ze kterého by šlo poskládat takzvané zámecké pokoje. „Rozhodli jsme se proto, že sáhneme k uměleckému a řemeslnému pojetí místností. A navrhli jsme vybavení, které už na zámku může zůstat i při dalším doplňování expozic v budoucnu. Máme tu erbovní síň, nově namalovanou rodovou galerii, domalované nástěnné obrazy… Je tu na 25 nových autorských děl, která jsou v dialogu s renesancí. Přitom jsme si dávali záležet na kvalitě materiálů, řemesel i uměleckého zpracování, a v tom je tato expozice myslím výjimečná,“ uvedl architekt výstavy Petr Všetečka. Další dva zmiňované projekty jsou ve fázi dokončování prováděcí projektové dokumentace a v příštím roce by mohli soutěžit jejich dodavatelé.

ZÁMECKÝ OKRUH
Nový prohlídkový okruh Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách oživil strhujícím a neotřelým způsobem příběh pardubického šlechtického sídla, jehož hlavní dějství rámují léta 1491 a 1560, kdy ve městě působili páni z Pernštejna. V pěti tematických částech a v autentických kulisách dochované architektury provádí návštěvníky historicky nejhodnotnějšími částmi národní kulturní památky Zámek Pardubice, a to i do míst, která byla doposud nepřístupná. „Pardubice byly v první polovině 16. století významným mocenským a ekonomickým centrem, odkud Pernštejnové ovlivňovali domácí i evropské dějiny. Nejbohatší rod v zemi mohl svoje sídlo vyzdobit tím nejlepším, co bylo dispozici. I po půl tisíciletí dokládají pozůstatky původní výzdoby interiérů dosud nedoceňovanou skutečnost: pardubický zámek byl nejstarším skutečným renesančním sídlem v Čechách,“ připomněl ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek.

PŘELOMOVÁ DOBA
Autorský tým muzea pod odbornou garancí historika Petra Vorla vsadil příběh pernštejnského sídla do politického, náboženského a kulturně- -uměleckého kontextu pozdního středověku a rané renesance. Návštěvníci se ocitnou v překotné době, kterou bezesporu zosobňuje Vilém z Pernštejna, udatný rytíř středověkého střihu i renesanční vizionář nové éry. Úvodní část expozice se odehrává ve velkém gotickém sále, kde dějiny rodu ukáže na podlahové historické mapě se skleněnými stélami na místech významných sídel Pernštejnů. Působivá velkoplošná malba rodokmenu na stěně vyzdvihne ty příslušníky rodu, kteří vtiskli Pardubicím jedinečnou urbanistickou a architektonickou tvář.

DÍLA ŠPIČKOVÝCH UMĚLCŮ RENESANCE
Do evropského kontextu vsadí zámek další část okruhu – návštěvníky zavede do prvního patra paláce, kde se nacházejí tři reprezentativní rytířské sály s fragmenty původních nástěnných maleb. Ty jsou samy o sobě jedním z nejvýznamnějších exponátů – pozdně gotické ornamenty se tu prolínají s renesanční výmalbou s prvky prostorově iluzivní architektury. Zdejší monumentální malby nemají svým rozsahem ve střední Evropě obdoby. Jak mohly vypadat ve své úplnosti, si návštěvníci prohlédnou v přilehlém sále, kde muzeum vystavuje jejich současné malířské rekonstrukce.

OŽÍVÁ ZÁMEK A􀣢MĚSTO
Do čtyř modelů pardubického zámku autorský tým vtiskl zcela nové poznatky o této památce, které nedávno překvapily archeology i historiky. Velkorysé vizionářské dílo Pernštejnů pak návštěvníci nejlépe odhalí z ptačí perspektivy při pohledu na model města a přilehlého okolí oživený videomappingem.

RODOVÁ GALERIE OD PETRA NIKLA
Rodovou galerii pardubických Pernštejnů naleznou návštěvníci v jednom z nejlépe dochovaných renesančních sálů s původním kazetovým stropem. „Obrazy namaloval uznávaný malíř Petr Nikl a podařilo se mu v nich spojit moderní portrét s hlubokým porozuměním renesanční době, a to v autentickém prostředí sálu, kde Pernštejnové skutečně žili,“ řekl Libánek. ZÁŽITKOVÁ ZBROJNICE Součástí okruhu jsou i mohutné valy a hradby, které v sobě uzavíraly i mimořádně rozsáhlé zbrojní sklady, umožňovaly rychle vyzbrojit vojsko zemské hotovosti. Manipulaci s tehdejšími chladnými i palnými zbraněmi a oblékání zbroje si návštěvníci vyzkouší v pernštejnské zbrojnici.

SAMOSTATNĚ I􀣢S􀣢PRŮVODCEM
Celý zámecký okruh si návštěvníci mohou projít samostatně nebo jako komentovanou prohlídku s průvodcem. Otevřený je každý den kromě pondělí, od 10 do 18 hodin. Komentované prohlídky se konají každou celou hodinu, poslední v 17 hodin. Vstupné je 220 korun, snížené 110 korun.

GPS souřadnice: 50.0409772N, 15.7766722E

Autor: Zuzana Nováková
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 4/2022
Předchozí článek: Zubří
Následující článek: Buňkov u Přelouče


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 200 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2024 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Rabštejnská Lhota
Mladkovská vrchovina
Průzkum na Šibeničním vrchu
Pardubické kostelyPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Unikátní skanzen lidových staveb Betlém v HLINSKU.

CHRUDIMSKO: Kašna uprostřed náměstí ve SKUTČI.

ORLICKOÚSTECKO: Nově zrekonstruované náměstí Přemysla Otakara II. ve VYSOKÉM MÝTĚ.

ORLICKOÚSTECKO: Kostel sv. Mikuláše a poustevna Fáterka ve VRACLAVI.

ORLICKOÚSTECKO: Podloubí na náměstí v KRÁLÍKÁCH.

SVITAVSKO: Náměstí v MORAVSKÉ TŘEBOVÉ s radniční věží, která nemá žádné základy.

SVITAVSKO: Městské opevnění v ulici Na Bídě v POLIČCE.

PARDUBICKO: Kašna na náměstí v DAŠICÍCH.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml