Sdružení přátel Pardubického kraje

Pardubice po roce 2000

Stará reálka

21.07.2023 Na počátku roku 2001 začala fungovat již čtvrtá fakulta Univerzity Pardubice. Byla jí Filozofi cká fakulta, která vznikla z Ústavu jazyků a humanitních studií. V pořadí pátou fakultou pak byla Fakulta zdravotnických studií, která svou činnost zahájila v září roku 2002. Na podzim roku 2000 započalo zastřešení venkovní ledové plochy zimního stadionu. Ta měla být dána do provozu v polovině ledna roku 2001, práce se však zpozdily. Tehdy probíhala také jednání o rekonstrukci chátrající haly zimního stadionu na moderní víceúčelovou halu. Zhotovitelem rekonstrukce byla vybrána fi rma Metrostav. Rekonstrukce měla stát 305 miliónů korun. V prosinci byla přeměna zimního stadionu na multifunkční halu dokončena.
Velké diskuse vyvolal souhlas pardubické radnice s postavením benzinové čerpací stanice v centru města v prostoru mezi lihovarem a autobusovým nádražím. Tento záměr se setkal s nevolí obyvatel, architektů, ale také ekologů. Byla sepsána petice proti její výstavbě. Benzinová pumpa byla nakonec postavena v roce 2001 a sloužila až do roku 2021.

V únoru roku 2001 byla prodána socha V. I. Lenina, která do počátku roku 1990 stávala na dnešním nám. Republiky nedaleko budovy divadla. Prodána byla soukromému majiteli za 407 tisíc pro vznikající Muzeum totality.
V roce 2001 se živě diskutovalo nad budoucí podobou zástavby Masarykova náměstí. Tehdy se chystala zástavba tzv. hliněné návsi mezi obchodním domem Tesco, hotelem Labe a telekomunikační ústřednou. Izraelská společnost Plaza měla v plánu provést výstavbu obchodního a společenského centra s multikinem. Nepodařilo se však nalézt kompromis mezi požadavky investora a radnice, proto společnost od svého záměru ustoupila. Radnice poté začala o dostavbě prostoru jednat se společností Mera. Nakonec byla v roce 2005 uzavřena smlouva s firmou Africa Izrael Investments Group, která dokončila na podzim roku 2008 nové obchodní a společenské centrum.
Na jaře roku 2001 probíhala výstavba dvou kontroverzních skleněných kostek v okolí nadchodu nad Palackého třídou pro obchody. Pěší zóna na Karlovině z 80. let začínala postupně chátrat. V roce 2001 byla například hlínou zasypána trojice fontán, které pak začaly sloužit jako květinová výzdoba. V roce 2005 proběhla rekonstrukce pěší zóny na Karlovině.
V červnu roku 2001 došlo k přejmenování pardubického nádraží na Pardubice, hlavní nádraží. Zrovna tak došlo k přejmenování nádraží v Rosicích nad Labem na Pardubice, Rosice nad Labem. Stejně tak železniční zastávky na území města dostaly do svého názvu Pardubice. V roce 2001 centrum města stále ještě hyzdila rozestavěná sportovní hala na okraji Tyršových sadů. Tehdy byla vedena snaha radnice a ČSTV za pomocí dotace halu dostavět. Výstavba haly započala na konci 80. let a měla sloužit především pro basketbal nebo házenou. V roce 1991 byla výstavba zastavena. V roce 2002 by suma na dostavbu haly činila 150 milionů korun. Radnice návrh zamítla.
V září roku 2001 zprovoznil Pardubický spolek historie železniční dopravy v někdejší železniční vodárně na nádraží v Rosicích nad Labem železniční muzeum.
V lednu roku 2002 pardubičtí zastupitelé rozhodli o zřízení jízdního oddílu při Městské policii. V té době radní také vyhlásili architektonickou soutěž na budoucí podobu třídy Míru. V roce 2002 hrozilo zboření pardubické staré reálky. Tehdy byla budova v majetku města, které pro opuštěnou školní budovu nemělo vhodné využití. Za symbolickou jednu korunu pak byl objekt převeden na Pardubický kraj. Debatovalo se o tom, zda objekt následně nenabídnout pro komerční účely nebo jako parkoviště. Pardubický kraj se však nakonec rozhodl budovu využít pro rozšíření prostor samotného krajského úřadu. Z architektonické soutěže pak vzešel vítězně návrh Pavla a Petra Maléřových, který se nakonec dočkal své realizace v letech 2007–2009. Součástí rekonstrukčních prací byla také úprava prostranství před budovou, které doplnila neobvyklá fontána. 4. března roku 2002 zahájil z prostor v ulici sv. Anežky České své vysílání Český rozhlas Pardubice. V roce 2002 proběhla výstavba trolejbusové trati na sídliště Dubina. Náklady na novou trať činily 19 milionů korun a její výstavba byla ožehavým politickým tématem. Tehdejší primátor města Jiří Stříteský se snažil výstavbu zastavit. Nakonec byla doprava na nové trolejbusové trati zahájena v září roku 2002. V květnu roku 2002 převedla Policie ČR na město Pardubice atletický stadion na Dukle.
V rámci komunálních voleb se na podzim v roce 2002 konaly volby také do té doby nefungujících „malých“ radnic, tedy do městských obvodů se sídly v centru města, na Dubině, na Dukle nebo v Polabinách. V průběhu roku 2002 proběhla rekonstrukce Bubeníkových sadů a také okolí Matičního jezera. Nedaleko vlakového nádraží vyrůstalo v roce 2002 obchodní centrum Hypernova, jehož součástí je také podzemní parkoviště pro 620 vozidel. Otevřeno bylo před Vánocemi 2002. Po 20 letech byl na sklonku roku 2022 objekt uzavřen a zahájena jeho rekonstrukce. V pátek 21. června roku 2002 krátce před dvacátou hodinou dorazila do Pardubic větrná smršť. Vítr dosahoval místy rychlosti 110 kilometrů v hodině a blížil se tak orkánu. Došlo k přerušení dodávky elektrického proudu téměř v celém městě, přestaly jezdit trolejbusy. Větrná smršť provázená silným lijákem měla takovou intenzitu, že v krajském městě zcela vyvrátila několik desítek stromů, několik stovek jich poničila. Poblíž elektrické rozvodny v Opočínku spadlý strom poničil vedení vysokého napětí, řada stromů poničila železniční trať z Pardubic na Přelouč a také trať z Pardubic do Hradce Králové. Vichřice byla tak intenzivní, že to nikdo nepamatuje. Díky spadlým stromům byly uzavřeny některé komunikace, jako například Sukova třída nebo kapitána Bartoše v úseku od hlavního nádraží ČD po most přes Labe. Na několika místech bylo poničeno trolejové vedení a tak byly všechny trolejbusové linky nahrazeny autobusy. O velkém štěstí mohou mluvit cestující trolejbusu, na který v pardubické čtvrti Polabiny spadl strom. Nikomu se naštěstí nic nestalo. Vichřice trvala zhruba 15 minut, ale natropila tak nedozírné škody, že je Hasičský záchranný sbor, Služby města Pardubic, Dopravní podnik města Pardubic a České dráhy odstraňovaly řadu dní. Mnoho stromů a větví popadalo také v oblasti Trnové, na Hradecké ulici, poblíž kruhového objezdu u Globusu a na silnice mezi Semtínem a Lázněmi Bohdaneč, kde dokonce došlo vlivem vichřice k převrácení čekárny autobusu ČSAD. Teprve v sobotu po poledni byl obnoven provoz na jedné koleji železniční trati z Pardubic do Přelouče. Do té doby jezdily všechny vlaky odklonem z Kolína na Havlíčkův Brod nebo přes Hradec Králové. Železniční doprava mezi Pardubicemi a Hradcem Králové byla nahrazena autobusy po několik dní.
Dům hudby na Sukově třídě dostal v roce 2004 nové koncertní varhany. Současně s tím proběhla rekonstrukce Sukovy síně Domu hudby, při které byla zdokonalena akustika sálu.
V roce 2004 probíhala rekonstrukce krajské knihovny na Pernštýnském náměstí Součástí knihovního komplexu se kromě původní budovy knihovny stal také objekt U Zlatého beránka. Zajímavostí bylo, že při rekonstrukčních pracích byla mimo jiné objevena také kostra koně. Obchodní centrum Grand dostalo v roce 2006 svou přístavbu v podobě multikina CineStar se šesti promítacími sály.
V roce 2006 se Pardubice staly místem natáčení televizní série Operace Silver A, kterou v ulicích starého města a zámku natáčel režisér Jiří Strach. Město se ponořilo do soumraku války. Výlohy hlásaly německou propagandu a aktéři fi lmu a všudypřítomní vojáci wehrmachtu, oblečeni do dobových šatů, vytvořili dokonalou iluzi válečných let. Jiří Strach obsadil do hlavních rolí přední české herce, například Jiřího Dvořáka, Ivana Trojana nebo Kláru Issovou.
16. listopadu roku 2006 bylo slavnostně otevřeno tělovýchovné zařízení Univerzity Pardubice v prostoru mezi křižovatkou U Josefa na Cihelně a zdymadlem. Stavbu provedla fi rma Metrostav Praha. Stavebně se jedná o moderní monolitickou železobetonovou konstrukci stojící na pilotách. Nové tělovýchovné zařízení tvoří dva spojené objekty. Objekt tělocvičen a objekt obslužný, kde jsou kanceláře, hygienická a sociální zařízení.
V roce 2009 byl dán do provozu nový areál Fakulty chemicko- -technologické Univerzity Pardubice na Stavařově. Autory areálu kampusu byli Ing. arch. Tomáš Pilař a akad. arch. Ladislav Kuba z Brna.
7. října 2010 byl na okraji Polabin otevřen park Jiřího Potůčka -Tolara. Ten se nachází v okolí pomníku radisty a výsadkáře Jiřího Potůčka v městské čtvrti Trnová. Kromě stávajícího pomníčku člena paravýsadku Silver A Jiřího Potůčka se zde nyní nacházejí také pomníčky i dalších členů paravýsadků SIlver A a Anthropoid, jejichž posláním byla likvidace říšského protektora Reinharda Heydricha.
V roce 2012 bylo v prostoru Vinice dáno do provozu skautské centrum. V červnu roku 2012 bylo dáno do provozu pardubické Aquacentrum, které vzniklo přestavbou původního již chátrajícího Plaveckého areálu. Bohužel při rekonstrukci byl zrušen celorepublikově uznávaný skokanský bazén. V roce 2019 byl areál rozšířen o pětadvacetimetrový plavecký bazén.
V roce 2012 byl schválen projekt revitalizace Tyršových sadů fi rmy Zahrada nad Metují. Projekt vyvolal rozporuplné reakce nejen u obyvatel města, ale také u odborné veřejnosti, jelikož jeho součástí bylo vykácení velké části stávajících dřevin. Rekonstrukce parku byla zahájena v srpnu roku 2014, do užívání byl park předán 22. října 2015. 5. dubna roku 2013 byla po dvou letech rekonstrukce dána do provozu Machoňova pasáž v centru města, které byl navrácen prvorepublikový vzhled.
V roce 2013 se uskutečnila architektonická soutěž na podobu pomníku aviatika Jana Kašpara na třídě Míru. Oceněny byly tři návrhy. Mezi trojicí oceněných návrhů je jediný, který počítá s realistickou sochou Ing. Jana Kašpara. Autoři návrhu František Bálek, Lukáš Obršál, Dagmar Bodláková a Tomáš Kučerovský navrhli stojící bronzovou sochu aviatika v nadživotní velikosti, držícího dvoulistou vrtuli. Navíc do dlažby u sochy navrhli zakomponovat pochozí svítící časovou osu symbolizující slavný Kašparův let a současně připomínající význačná data aviatikova života. Ačkoliv zvítězil jiný návrh, dočkal se realizace právě tento. Socha aviatika Jana Kašpara byla na třídě Míru byla odhalena v lednu roku 2017. Samotná socha je pojednána v mírně nadživotní velikosti. Vrtule opřená o zem, kterou postava drží v ruce, je vysoká 2,5 metru. Socha není umístěna na podstavci a je tak v přímém kontaktu s návštěvníky tohoto místa.
V březnu roku 2014 byla zahájena rekonstrukce třídy Míru spojená s přeměnou ulice na pěší zónu se zachováním trolejbusové dopravy. Původní návrh architekta J. Waltra sice počítal s úplným vyloučením MHD z třídy Míru, nicméně zastupitelé rozhodli o tom, že zde zůstane omezený provoz trolejbusů nebo autobusů. Do užívání byla ulice předána 1. 4. 2015.
V roce 2014 se uskutečnila rekonstrukce parku Na Špici na soutoku Labe a Chrudimky. Prostor pak do budoucna začal sloužit pro sportovní aktivity v průběhu letních měsíců. Vadou na kráse však bylo, že součástí rekonstrukčních prací nebylo odbahnění rybníku zvaného Čičák a také cest na okraji parku. Park byl dán do užívání v prosinci 2014 a stál necelých 36 milionů korun. Zároveň byla otevřena i lávka přes Chrudimku, která spojuje park Na Špici se zámkem a Tyršovými sady.
8. října roku 2014 byla po rekonstrukci předána do užívání kaple. sv. Anny v Pardubicích, která je v soukromém majetku Ing. Jiřího Hájka.
V březnu roku 2016 převzal Pardubický kraj bezúplatně od státu tři budovy na Příhrádku, které byly poté zrekonstruovány pro Knihovní centrum U Vokolků návštěvnických expozic Krajské knihovny Pardubice. Po roce 2000 byla ukončena výroba v Automatických mlýnech na břehu Chrudimky. V roce 2016 se majitelem objektu stal architekt Lukáš Smetana. Ačkoliv mělo ještě před tím možnost zakoupit celý areál město Pardubice, nebylo této příležitosti využito a teprve poté, co se areál stal majetkem architekta Lukáše Smetany začala jednání s městem Pardubice, ale také Pardubickým krajem o využití částí areálu např. pro Galerii města Pardubic, Východočeskou galerii nebo pro projekt Polytechnických dílen. V říjnu roku 2016 byla dokončena rekonstrukce budovy arch. Ladislava Machoně na nábřeží Chrudimky v ulici Na Třísle pro pobočku krajského soudu. Bohužel se však zdá, že plnohodnotného krajského soudu se Pardubice asi nedočkají. V listopadu roku 2016 byla zahájena rekonstrukce prostoru Přednádraží v Pardubicích. Po rekonstrukci, která přišla na 176 mil. korun, byl prostor dán do provozu 27. června 2017. Součástí prostoru je i bronzová socha Jana Pernera od akademického sochaře Jaroslava Brože. V roce 2017 byla zahájena rekonstrukce Larischovy vily tzv. Zámečku, kterou od fi rmy Foxconn zakoupila Československá obec legionářská. V té době se chystala také rekonstrukce nedalekého Památníku Zámeček. Z celkem osmi projektů, které se zúčastnily architektonické soutěže byl vybrán návrh architektů Jana Žalského a Víta Podráského. Realizace rekonstrukce areálu za téměř 40 miliónů korun byla dokončena na podzim roku 2021.
15. ledna roku 2018 byl dán do provozu zcela nový odbavovací letištní terminál Jana Kašpara. Terminál vystavěly fi rmy STRABAG a Chládek -Tintěra.
V lednu 2019 započala rozsáhlá rekonstrukce pardubického zámku. Týkala se nejen zámeckého paláce, ale také hospodářských budov, dostavby výstavních sálů na místě někdejších zámeckých sýpek a budování nových expozic. Přestavba probíhala více než dva roky. V červnu roku 2019 zakoupil koncern Staropramen pardubický pivovar Pernštejn. Hlavním cílem změny majitele bylo do deseti let zdvojnásobit produkci Pernštejnu na 160 tisíc hektolitrů. Skutečnost se však ukázala být zcela jiná. V březnu roku 2023 byla výroba piva v pardubickém pivovaru zcela ukončena. Skončila tak bohužel historie, která se začala psát založením akciového pivovaru v roce 1872.
Již po roce 2010 se v místních sdělovacích prostředcích často hovořilo o budoucím vzhledu Zelené brány, konkrétně o tom, zda má být dominanta Pardubic v budoucnu omítnutá či má zůstat zachován její současný vzhled. Na podzim roku 2019 se nejprve uskutečnila mezi veřejností anketa, v říjnu roku 2021 se pak konalo referendum, v němž se obyvatelé vyslovili pro zachování současné podoby dominanty města.
Na podzim roku 2019 byla zahájena rekonstrukce někdejšího obchodního domu Prior z roku 1974, později Tesco. Rekonstrukční práce se nakonec vzhledem k havarijnímu stavu vnitřních konstrukcí protáhla na tři roky.
29. listopadu 2021 byl otevřen v suterénních prostorách Machoňovy Pasáže návštěvnický prostor Institutu Paměť národa. Součástí je i vzdělávací centrum pro školy, jimž je expozice určena vždy dopoledne. V roce 2022 byla zahájena rekonstrukce chátrajícího Letního stadionu v sousedství Tyršových sadů, na jejímž konci by měl vzniknout moderní fotbalový stadion vyhovující pro prvoligová fotbalová utkání. Stadion, který byl dán do provozu na jaře roku 2023, po rekonstrukci nabízí kapacitu 4 600 diváků. Do rekonstrukce bohužel nebyla zahrnuta památkově chráněná Brána borců původního stadionu z roku 1931.

Seriál mapující historii Pardubic se tímto uzavírá. Snažili jsme se postupně během dvou desítek pokračování představit střípky z historie města. Jedná se však o amatérské dílo, které se rozhodně nesnaží jakkoliv suplovat odborné dílo popisující historii Pardubic.
Kompletně zpracovaná historie vývoje města totiž Pardubicím již desítky let chybí. Naposledy byla historie Pardubic sepsána a vydána Josefem Sakařem ve 20. letech 20. století. Od té doby se však mnohé skutečnosti z historie Pardubic změnily (např. archeologické nálezy v Pardubičkách). Doufejme, že se v budoucnu podaří odborníkům takovéto dílo připravit a vydat.

GPS souřadnice: 50.0349119N, 15.7741483E

Autor:
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 2/2023


Fontána v Bubeníkových sadech
Palác Magnum


Předchozí článek: GOČÁROVA GALERIE PŘEKRAČUJE ŘEKU A􀉸HLEDÁ PAMĚTNÍKY MLÝNSKÉHO PROVOZU
Následující článek: Závěrečná zpráva o průzkumu hrobky Vojtěcha z Pernštejna v kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 200 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2024 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Rabštejnská Lhota
Mladkovská vrchovina
Průzkum na Šibeničním vrchu
Pardubické kostelyPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Židovská synagoga v HEŘMANOVĚ M2STCI.

CHRUDIMSKO: Rane gotický kostel sv. Mikuláše v PROSEČI z konce 13. století.

ORLICKOÚSTECKO: Kostel sv. Vavřince ve VYSOKÉM MÝTĚ založený na skolnku 13. století.

ORLICKOÚSTECKO: renesanční radnice uprostřed náměstí v LANŠKROUNĚ.

ORLICKOÚSTECKO: Budova radnice v CHOCNI.

SVITAVSKO: Barokní kostel sv. Jakuba s hranolovou věží v MĚSTEČKU TRNÁVKA

SVITAVSKO: Klášterní zahrady v LITOMYŠLI zdobí sochy Olbrama Zoubka.

PARDUBICKO: Zámek je domimantou městečka CHOLTICE.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml