Symbolem PARDUBIC je Zelená brána z roku 1507 s věží vysokou 60 metrů